Bedrijfspresentatie

Geachte gast,

THI LTD is sinds 1995 actief in de ontwikkeling, bouw, aankoop, bemiddeling, investeren, exploiteren, beheren en in en de verkoop van onroerend goed. Deze commerciële activiteiten waarborgen gezamenlijk het economisch bestaansrecht van THI LTD. Wij zijn er echter trots op dat wij niet beperkt zijn tot commerciële prestaties. Wij zijn ook erg goed in staat om onze maatschappelijke verantwoordelijkheden te nemen.

Op deze website presenteren wij u middels het Project Göldeniz Villa’s een goed voorbeeld van het combineren van een commerciële activiteit met een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Aan dit project werken wij samen met de bouwcoöperatie Gümüşkum. Dit project heeft zowel commerciële als niet commerciële aspecten. Het feit dat wij beide aspecten kunnen verenigen in een project ervaren wij als zeer bijzonder. Daarom willen wij u ook inzicht geven in de door ons gehanteerde werkwijze.

Team van THI LTD